top of page

Velkommen til Rikkileaks

Updates fra Rikke

shutterstock_1364554769.jpg
BLOG: Welcome

Fritagelser

CoronaPas

Danmark har som et af de første lande, udrullet vaccineapartheid mod egen befolkning. Vi lever de facto i medicinsk diktatur uden mulighed for, at komme til orde medmindre man render regeringens ærinder. C19 passet er lavet til alle dem, som ønsker at leve i frygt og undertrykkelse. Du har et valg og det er, at sige fra og fortælle, at du er fritaget LÆS HER https://danmarkvaagner.dk/wp-content/uploads/2021/04/CORONAPAS-fritagelse.pdf

Test i skole

Det er din pligt, at beskytte dit barn. Det er alene dig, som kan sige fra og vise dit barn at NOK ER NOK. Du kan derfor, med udgangspunkt i bekendtgørelsen a 27 marts 2021, 535. Spørg skolen om de overholder fritagelsesreglerne, som foreligger i bekendtgørelsen. DIT BARN ER FRITAGET såfremt test føles, som overgreb el. fysisk ubehag. Såfremt skolen,  benytter sig af den nye retningslinje fra undervisningsministeriet og afkræver lægeattest, er det skolen som skal afholde alle udgifter til attest. Find attesten her og bed din læge udfylde den https://www.laeger.dk/sites/default/files/attest_fritagelse_fra_test_for_covid-19_2.pdf

Mundbind

Hele lavinen omkring brug af mundbind, startede tilbage i oktober 2020. Her blev jeg ulovligt tilbageholdt af 3 g4s vagter, fra Næstved Storcenter. Politiet beslaglagde min tlf ulovligt og sigtede mig for 3 overtrædelser. Men som alt andet i dette vanvid, endte de med at frafalde sigtelsen, fordi jeg havde informeret dem omkring fritagelsesreglerne. Du er fritaget for mundbind, så længe du oplyser at du er fritaget. Det kræver INGEN dokumentation. Brug paragraf 5 stk 1. Læs mere her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/176

BLOG: List
BLOG: Pro Gallery
BLOG: Blog Feed

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

BLOG: Subscribe
Search
BLOG: Blog2