top of page
Search

Fritaget


De sidste par dage har været en lang kamp. Jeg har brugt tiden på, at ringe rundt til alverdens instanser og samlet en masse dokumentation til hjælp for alle, som nægtes adgang uden det berømte jødepas. Jeg blev i weekenden bekendt med, at steder som Lyngby Bibliotek ikke vil lukke personer ind, som af den ene eller anden årsag er fritaget for test og dermed ikke bærer rundt på deres fascisme pas. En af De pågældende person, som blev nægtet adgang, er diagnosticeret med en alvorlig psykisk sygdom og har dermed endnu sværere ved, at kommunikere i situationer hvor presset bliver for meget. Personen havde efterfølgende på egen hånd, kontaktet lægen mhb på fritagelsesattest ( selvom man ikke skal fremvise dokumentation for fritagelse), men heller ikke lægen ville respektere lovgivningen. Det blev derfor for meget for personen, som endte med at gå hjem med et kæmpe angstanfald. Jeg startede med biblioteket, som fuldstændig stædigt holdt fast i, at de skam sagtens kunne afvise folk og at de havde lavet en speciel ordning og adgang for folk som ikke kunne fremvise Corona pas. De kunne nemlig aflevere og hente bøger ved en speciel sluse på bagsiden af biblioteket😳 Den meget kreative løsning, blev hos undertegnet ikke modtaget på pæn vis og jeg kontaktede straks pågældende bibliotek. Her blev jeg stillet videre til 4 forskellige personer og ingen kunne argumentere for deres sag. De sprang rundt i forklaringerne og til sidst fik jeg besked på, at kontakte deres direktør. Til dags dato har han endnu ikke svaret på telefonen, men Jeg fortsætter selvfølgelig indtil jeg får stillet ham til ansvar overfor valget om bevidst, at diskriminere folk, som af forskelllge årsager ikke kan få foretaget en KoTest! Herefter gik ringerunden videre til lægen, som ikke ønskede at efterkomme en af hendes patienters behov for en fritagelsesattest. Det skal siges, at man som frit menneske ikke er påkrævet, at fremvise nogen som helst form for dokumentation ( hos liberale erhverv, kulturinstutioner m.m undtagen på skoler og undervisningssteder. Her har undervisningsministeriet nemlig lavet en retningslinje, som gør at de enkelte skoler gerne må bede om dokumentation på fritagelsen. MEN gør de det, er det skolen som skal betale for de udgifter der måtte være til denne dokumentation. Og det alene gør, at skolerne tit springer fra og på, at man er fritaget). Det eneste man skal sige er, at jeg er fritaget! Når det så er sagt, kan det være stærkt problematisk for folk med svære psykiske udfordringer, at skulle tage diskussionen op hver gang, at virksomheder el personer ikke har sat sig ind i lovgivningen, men handler udfra egne overbevisninger Og følelser. Derfor er det endnu mere vanvittigt når en fagperson, som den læge jeg fik fat i, ikke vil beskytte Sine patienter. Det tog mig over 20 minutter, at forklare hende reglerne og måtte frembringe bekendtgørelser og samtaler, som jeg har haft med både sundhedsministeriet og justitsministeret, før hun endelig anerkendte at personen kunne afhente sin fritagelsesattest! Hendes forklaring var flere gange, at der var alt for mange Corona benægtere og dem ville hun ikke hjælpe til fripas med risiko for, at smitte andre🙄

Bottom line er, at stå fast på dine rettigheder og lad dig ikke slå ud over, at andre ikke har sat sig ind i lovgivningen. Du har ansvaret for dit liv og derfor opfordre jeg alle til, at læse bekendtgørelserne. Brug evt appen “fritaget”, som Sazseline har udviklet helt gratis for folk der ønsker, at have en hjælpende hånd.

Jeg vil løbene opdatere siden her med hvilke virksomheder, som respektere fritagelserne og starter med en lille melding fra Fitness World, som Jeg fik tilsendt. Har du historier du ønsker jeg skal tage op, så send mig en mail på Rikkileaks12@gmail.com

Pas på dig selv!

172 views0 comments

Recent Posts

See All

Skole i Miami nægter lærerne, som bliver vaccineret, at komme i nærheden af eleverne. Det lyder næsten for godt til, at være sandt- MEN heldigvis findes der vågne mennesker verden over. Her går skolel

Post: Blog2_Post
bottom of page